ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : บุญยงค์ ประกอบแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745648655 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25506
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
บุญยงค์ ประกอบแสง . (2528). การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญยงค์ ประกอบแสง . 2528. "การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญยงค์ ประกอบแสง . "การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
บุญยงค์ ประกอบแสง . การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.