ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (คดีนายวีรพล ดวงสูงเนิน : คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546)
นักวิจัย : ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741768842 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

บรรณานุกรม :
ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน . (2547). ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน . 2547. "ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน . "ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน . ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.