ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
นักวิจัย : โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , จรัญ บุญกาญจน์ , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/82787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , จรัญ บุญกาญจน์ , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ . (2550). การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , จรัญ บุญกาญจน์ , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ . 2550. "การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , จรัญ บุญกาญจน์ , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ . "การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ , เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ , เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , จรัญ บุญกาญจน์ , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ . การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.