ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของปัญญาในพุทธปรัชญา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของปัญญาในพุทธปรัชญา
นักวิจัย : ชอุ่ม ทศสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร ณ รังษี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745645117 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
ชอุ่ม ทศสิน . (2528). การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของปัญญาในพุทธปรัชญา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชอุ่ม ทศสิน . 2528. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของปัญญาในพุทธปรัชญา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชอุ่ม ทศสิน . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของปัญญาในพุทธปรัชญา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ชอุ่ม ทศสิน . การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของปัญญาในพุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.