ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้
นักวิจัย : สราวุฒิ พรหมเมศร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741709536 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

บรรณานุกรม :
สราวุฒิ พรหมเมศร . (2545). วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สราวุฒิ พรหมเมศร . 2545. "วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สราวุฒิ พรหมเมศร . "วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สราวุฒิ พรหมเมศร . วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.