ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : จินตนา วิศิษฎ์วงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พชรวรรณ จันทรางศุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745667544 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
จินตนา วิศิษฎ์วงศ์ . (2529). การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา วิศิษฎ์วงศ์ . 2529. "การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา วิศิษฎ์วงศ์ . "การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
จินตนา วิศิษฎ์วงศ์ . การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.