ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534)
นักวิจัย : จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745818836 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน . (2536). การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน . 2536. "การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน . "การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
จิรวรรณ กมลรัตนโยธิน . การวิเคราะห์เนื้อหาและความหมายของรายการสารคดีสิ่งแวดล้อม ทางโทรทัศน์ (2532-2534). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.