ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า
นักวิจัย : นพนันท์ เกิดศิริ , กุศยา สุวรรณวิหค , อุทัย แสงพิทักษ์ , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , มรกต ชาญสำรวจ , ณัฐธนา บุญเลิศ , วีระ พลวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/82547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพนันท์ เกิดศิริ , กุศยา สุวรรณวิหค , อุทัย แสงพิทักษ์ , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , มรกต ชาญสำรวจ , ณัฐธนา บุญเลิศ , วีระ พลวัฒน์ . (2551). การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นพนันท์ เกิดศิริ , กุศยา สุวรรณวิหค , อุทัย แสงพิทักษ์ , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , มรกต ชาญสำรวจ , ณัฐธนา บุญเลิศ , วีระ พลวัฒน์ . 2551. "การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นพนันท์ เกิดศิริ , กุศยา สุวรรณวิหค , อุทัย แสงพิทักษ์ , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , มรกต ชาญสำรวจ , ณัฐธนา บุญเลิศ , วีระ พลวัฒน์ . "การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
นพนันท์ เกิดศิริ , กุศยา สุวรรณวิหค , อุทัย แสงพิทักษ์ , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , มรกต ชาญสำรวจ , ณัฐธนา บุญเลิศ , วีระ พลวัฒน์ . การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2551.