ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
นักวิจัย : จิตติมา จุนเจือจาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชาติ เกษเรือง , วัธนี พรรณเชษฐ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
จิตติมา จุนเจือจาน . (2523). ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา จุนเจือจาน . 2523. "ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา จุนเจือจาน . "ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
จิตติมา จุนเจือจาน . ปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีการค้าสำหรับกิจการอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.