ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน
นักวิจัย : นิลุบล สุวรรณผ่องใส
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
นิลุบล สุวรรณผ่องใส . (2524). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลุบล สุวรรณผ่องใส . 2524. "การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลุบล สุวรรณผ่องใส . "การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
นิลุบล สุวรรณผ่องใส . การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.