ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความทนทานและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาที่ได้จากผล ของการฝึกแบบการให้ความต้านทานสูง โดยใช้จำนวนครั้งน้อยกับการฝึก แบบการให้ความต้านทานต่ำ โดยใช้จำนวนครั้งมาก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความทนทานและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาที่ได้จากผล ของการฝึกแบบการให้ความต้านทานสูง โดยใช้จำนวนครั้งน้อยกับการฝึก แบบการให้ความต้านทานต่ำ โดยใช้จำนวนครั้งมาก
นักวิจัย : นิลมณี ศรีบุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนันต์ อัตชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24710
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
นิลมณี ศรีบุญ . (2524). การเปรียบเทียบความทนทานและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาที่ได้จากผล ของการฝึกแบบการให้ความต้านทานสูง โดยใช้จำนวนครั้งน้อยกับการฝึก แบบการให้ความต้านทานต่ำ โดยใช้จำนวนครั้งมาก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลมณี ศรีบุญ . 2524. "การเปรียบเทียบความทนทานและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาที่ได้จากผล ของการฝึกแบบการให้ความต้านทานสูง โดยใช้จำนวนครั้งน้อยกับการฝึก แบบการให้ความต้านทานต่ำ โดยใช้จำนวนครั้งมาก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลมณี ศรีบุญ . "การเปรียบเทียบความทนทานและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาที่ได้จากผล ของการฝึกแบบการให้ความต้านทานสูง โดยใช้จำนวนครั้งน้อยกับการฝึก แบบการให้ความต้านทานต่ำ โดยใช้จำนวนครั้งมาก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
นิลมณี ศรีบุญ . การเปรียบเทียบความทนทานและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาที่ได้จากผล ของการฝึกแบบการให้ความต้านทานสูง โดยใช้จำนวนครั้งน้อยกับการฝึก แบบการให้ความต้านทานต่ำ โดยใช้จำนวนครั้งมาก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.