ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11
นักวิจัย : ทองขาว โคตรโยธา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
ทองขาว โคตรโยธา . (2521). งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทองขาว โคตรโยธา . 2521. "งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทองขาว โคตรโยธา . "งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ทองขาว โคตรโยธา . งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.