ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก
นักวิจัย : โกศล อุยวรรณัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
โกศล อุยวรรณัง . (2523). ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกศล อุยวรรณัง . 2523. "ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกศล อุยวรรณัง . "ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
โกศล อุยวรรณัง . ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษาหก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.