ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสถานการณ์จำลอง : ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสถานการณ์จำลอง : ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นักวิจัย : วิเชียร ชิวพิมาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24318
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

บรรณานุกรม :
วิเชียร ชิวพิมาย . (2518). การสร้างสถานการณ์จำลอง : ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร ชิวพิมาย . 2518. "การสร้างสถานการณ์จำลอง : ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร ชิวพิมาย . "การสร้างสถานการณ์จำลอง : ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
วิเชียร ชิวพิมาย . การสร้างสถานการณ์จำลอง : ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.