ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
นักวิจัย : สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746338145 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม . (2539). การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม . 2539. "การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม . "การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม . การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.