ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับแต่งสนามแม่เหล็กสำหรับการสร้างภาพโดยเอ็นเอ็มอาร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับแต่งสนามแม่เหล็กสำหรับการสร้างภาพโดยเอ็นเอ็มอาร์
นักวิจัย : สุภชัย หาทองคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิจิตร เล็งหะพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745830305 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
สุภชัย หาทองคำ . (2536). การปรับแต่งสนามแม่เหล็กสำหรับการสร้างภาพโดยเอ็นเอ็มอาร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภชัย หาทองคำ . 2536. "การปรับแต่งสนามแม่เหล็กสำหรับการสร้างภาพโดยเอ็นเอ็มอาร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภชัย หาทองคำ . "การปรับแต่งสนามแม่เหล็กสำหรับการสร้างภาพโดยเอ็นเอ็มอาร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สุภชัย หาทองคำ . การปรับแต่งสนามแม่เหล็กสำหรับการสร้างภาพโดยเอ็นเอ็มอาร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.