ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า
นักวิจัย : รัชนี คีตะนิธินันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปัจจัย บุนนาค , วัธนี พรรณเชษฐ์
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745626775 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

บรรณานุกรม :
รัชนี คีตะนิธินันท์ . (2526). ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี คีตะนิธินันท์ . 2526. "ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี คีตะนิธินันท์ . "ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
รัชนี คีตะนิธินันท์ . ต้นทุนการผลิตนักศึกษารายหัวของวิทยาลัยการค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.