ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีน ที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp. A11

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีน ที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp. A11
นักวิจัย : สุพิศรา วรรณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิเชียร ริมพณิชยกิจ , พีรดา มงคลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746321315 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23945
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
สุพิศรา วรรณะ . (2538). แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีน ที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp. A11.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิศรา วรรณะ . 2538. "แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีน ที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp. A11".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิศรา วรรณะ . "แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีน ที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp. A11."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุพิศรา วรรณะ . แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีน ที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp. A11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.