ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป : ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทาง ว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป : ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทาง ว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : สุพิศ ต่างวิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , เขียน ธีระวิทย์
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746322834 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . (2538). นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป : ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทาง ว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . 2538. "นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป : ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทาง ว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . "นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป : ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทาง ว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุพิศ ต่างวิวัฒน์ . นโยบายสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป : ศึกษาการตัดสินใจเรื่องข้อกำหนดแนวทาง ว่าด้วยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.