ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับสื่อทางวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมปลายของศูนย์การนอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับสื่อทางวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมปลายของศูนย์การนอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สมหวัง พลรักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745776753 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
สมหวัง พลรักดี . (2533). การเปิดรับสื่อทางวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมปลายของศูนย์การนอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พลรักดี . 2533. "การเปิดรับสื่อทางวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมปลายของศูนย์การนอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พลรักดี . "การเปิดรับสื่อทางวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมปลายของศูนย์การนอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สมหวัง พลรักดี . การเปิดรับสื่อทางวิทยุและความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมปลายของศูนย์การนอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.