ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายและการปฏิบัติงาน จ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายและการปฏิบัติงาน จ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : สมหมาย ตามประวัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา สุรวดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745688096 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23890
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
สมหมาย ตามประวัติ . (2531). นโยบายและการปฏิบัติงาน จ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหมาย ตามประวัติ . 2531. "นโยบายและการปฏิบัติงาน จ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหมาย ตามประวัติ . "นโยบายและการปฏิบัติงาน จ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สมหมาย ตามประวัติ . นโยบายและการปฏิบัติงาน จ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.