ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัมพันธจินตา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัมพันธจินตา
นักวิจัย : มานิต ชาวโพธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิสุทธ์ บุษยกุล , สุภาพรรณ ณ บางช้าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745761303 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
มานิต ชาวโพธิ์ . (2532). การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัมพันธจินตา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิต ชาวโพธิ์ . 2532. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัมพันธจินตา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานิต ชาวโพธิ์ . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัมพันธจินตา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
มานิต ชาวโพธิ์ . การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์สัมพันธจินตา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.