ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
นักวิจัย : ศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705298 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.(วารสารสนเทศ))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

บรรณานุกรม :
ศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์ . (2544). บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์ . 2544. "บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์ . "บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์ . บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.