ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย
นักวิจัย : เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23645
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ . (2524). การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ . 2524. "การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ . "การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ . การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.