ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อสถานภาพสตรีในสังคมเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อสถานภาพสตรีในสังคมเมือง
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ปุษยไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารง สุทธาศาสน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745669806 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ปุษยไพบูลย์ . (2529). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อสถานภาพสตรีในสังคมเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสิทธิ์ ปุษยไพบูลย์ . 2529. "ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อสถานภาพสตรีในสังคมเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสิทธิ์ ปุษยไพบูลย์ . "ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อสถานภาพสตรีในสังคมเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ประสิทธิ์ ปุษยไพบูลย์ . ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อสถานภาพสตรีในสังคมเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.