ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการใช้พรีฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณแอลจีในน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังทรายกรองเร็ว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการใช้พรีฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณแอลจีในน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังทรายกรองเร็ว
นักวิจัย : ทนงศักดิ์ เลิศวงศ์คณากูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดใจ จำปา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745645884 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23576
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
ทนงศักดิ์ เลิศวงศ์คณากูล . (2528). ศึกษาการใช้พรีฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณแอลจีในน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังทรายกรองเร็ว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทนงศักดิ์ เลิศวงศ์คณากูล . 2528. "ศึกษาการใช้พรีฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณแอลจีในน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังทรายกรองเร็ว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทนงศักดิ์ เลิศวงศ์คณากูล . "ศึกษาการใช้พรีฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณแอลจีในน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังทรายกรองเร็ว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ทนงศักดิ์ เลิศวงศ์คณากูล . ศึกษาการใช้พรีฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณแอลจีในน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังทรายกรองเร็ว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.