ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล
นักวิจัย : ทรงพล จำปาพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพโรจน์ สิตปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
ทรงพล จำปาพันธุ์ . (2524). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงพล จำปาพันธุ์ . 2524. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงพล จำปาพันธุ์ . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ทรงพล จำปาพันธุ์ . การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทัศนคติของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดระบบการศึกษาประชาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.