ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทผู้บริหารศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดด้านห้องสมุดประชาชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทผู้บริหารศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดด้านห้องสมุดประชาชน
นักวิจัย : วนิดา ศรีประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพรรณี วราทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745695785 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23443
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
วนิดา ศรีประดิษฐ์ . (2531). บทบาทผู้บริหารศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดด้านห้องสมุดประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา ศรีประดิษฐ์ . 2531. "บทบาทผู้บริหารศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดด้านห้องสมุดประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา ศรีประดิษฐ์ . "บทบาทผู้บริหารศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดด้านห้องสมุดประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วนิดา ศรีประดิษฐ์ . บทบาทผู้บริหารศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดด้านห้องสมุดประชาชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.