ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์
นักวิจัย : พระมหาโยธิน ปัดชาสี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , บรรจบ บรรณรุจิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741770995 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23401
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

บรรณานุกรม :
พระมหาโยธิน ปัดชาสี . (2547). สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาโยธิน ปัดชาสี . 2547. "สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาโยธิน ปัดชาสี . "สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พระมหาโยธิน ปัดชาสี . สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.