ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับอาคารสูง ภายใต้แรงกระทำด้านข้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับอาคารสูง ภายใต้แรงกระทำด้านข้าง
นักวิจัย : วิเชียร ปังประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745771139 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
วิเชียร ปังประเสริฐ . (2533). การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับอาคารสูง ภายใต้แรงกระทำด้านข้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร ปังประเสริฐ . 2533. "การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับอาคารสูง ภายใต้แรงกระทำด้านข้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร ปังประเสริฐ . "การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับอาคารสูง ภายใต้แรงกระทำด้านข้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วิเชียร ปังประเสริฐ . การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับอาคารสูง ภายใต้แรงกระทำด้านข้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.