ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและฟีนอลคลอไรด์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอนด้วยปูนขาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและฟีนอลคลอไรด์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอนด้วยปูนขาว
นักวิจัย : จรัญ บุญกาญจน์ , ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัญ บุญกาญจน์ , ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ . (2550). การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและฟีนอลคลอไรด์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอนด้วยปูนขาว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ , ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ . 2550. "การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและฟีนอลคลอไรด์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอนด้วยปูนขาว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ , ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ . "การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและฟีนอลคลอไรด์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอนด้วยปูนขาว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จรัญ บุญกาญจน์ , ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ . การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและฟีนอลคลอไรด์ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอนด้วยปูนขาว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.