ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
นักวิจัย : ชูเกียรติ คุปตานนท์ , เสถียร วาณิชวิริยะ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81877
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูเกียรติ คุปตานนท์ , เสถียร วาณิชวิริยะ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . (2546). โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูเกียรติ คุปตานนท์ , เสถียร วาณิชวิริยะ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . 2546. "โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูเกียรติ คุปตานนท์ , เสถียร วาณิชวิริยะ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . "โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ชูเกียรติ คุปตานนท์ , เสถียร วาณิชวิริยะ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.