ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
นักวิจัย : ทรงพล กาญจนชูชัย , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงพล กาญจนชูชัย , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ . (2546). การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงพล กาญจนชูชัย , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ . 2546. "การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงพล กาญจนชูชัย , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ . "การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ทรงพล กาญจนชูชัย , สมชัย รัตนธรรมพันธ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ . การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.