ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หนังสือพิมพ์รายวันประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หนังสือพิมพ์รายวันประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
นักวิจัย : ดิ์ ทนันชัยบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สมุน อมรวิวัฒน์
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

บรรณานุกรม :
ดิ์ ทนันชัยบุตร . (2519). ความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หนังสือพิมพ์รายวันประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดิ์ ทนันชัยบุตร . 2519. "ความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หนังสือพิมพ์รายวันประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดิ์ ทนันชัยบุตร . "ความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หนังสือพิมพ์รายวันประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
ดิ์ ทนันชัยบุตร . ความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หนังสือพิมพ์รายวันประกอบการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.