ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนในการฝึกสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนในการฝึกสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
นักวิจัย : น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2523

บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ . (2523). ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนในการฝึกสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ . 2523. "ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนในการฝึกสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ . "ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนในการฝึกสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ . ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนในการฝึกสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.