ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายรักระหว่างปุรูรวัสกับอุรวคี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายรักระหว่างปุรูรวัสกับอุรวคี
นักวิจัย : อารี คงธะรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทัศนีย์ สินสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

บรรณานุกรม :
อารี คงธะรังษี . (2527). การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายรักระหว่างปุรูรวัสกับอุรวคี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารี คงธะรังษี . 2527. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายรักระหว่างปุรูรวัสกับอุรวคี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารี คงธะรังษี . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายรักระหว่างปุรูรวัสกับอุรวคี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
อารี คงธะรังษี . การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายรักระหว่างปุรูรวัสกับอุรวคี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.