ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล
นักวิจัย : สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
คำค้น : การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอล , การป้องกันข้อมูล , การเข้ารหัสลับข้อมูล , คิวอาร์โค้ด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาธิต วงศ์ประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอวิธีการฝังลายน้ำดิจิตอลและการถอดลายน้ำดิจิตอลบนคิวอาร์โค้ด ซึ่งผ่านการทรานฟอร์ม 3 แบบ ได้แก่ Discrete Cosine Transform, Discrete Fourier Transform และ Discrete Wavelet Transform ทำให้สามารถซ่อนข้อมูลใน คิวอาร์โค้ดได้ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการฝังลายน้ำดิจิตอลและการถอดลายน้ำดิจิตอลบนคิวอาร์โค้ด แบบใดที่ทำให้ถอดลายน้ำดิจิตอลออกมาได้สมบูรณ์มากที่สุด แบบใดใช้เวลาในการฝังและถอดลายน้ำดิจิตอลน้อยสุด ทำให้เห็นข้อดี-ข้อเสียของแต่ละแบบ โดยการฝังลายน้ำดิจิตอลและการถอดลายน้ำดิจิตอลต้องผ่านการเข้ารหัส-ถอดรหัสข้อมูลตามมาตรฐานของคิวอาร์โค้ดร่วมด้วย

บรรณานุกรม :
สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ . (2554). การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ . 2554. "การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ . "การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ . การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.