ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา
นักวิจัย : อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงแก้ว ปุณยกนก , สุรัฐ ศิลปอนันต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

บรรณานุกรม :
อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ . (2523). มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ . 2523. "มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ . "มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ . มโนภาพและความคาดหวังของครูต่อคุรุสภา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.