ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน
นักวิจัย : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
คำค้น : หลักสูตร -- การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 3,1(ม.ค.-เม.ย. 2531),16-30 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23765
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . (2531). หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . 2531. "หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . "หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.