ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วิธีทางสถิติในการเลือกคณะที่เหมาะสมกับความสามารถทางการศึกษา ของนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วิธีทางสถิติในการเลือกคณะที่เหมาะสมกับความสามารถทางการศึกษา ของนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : อาพร อัมไพรวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา กีระนันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
อาพร อัมไพรวรรณ . (2525). การใช้วิธีทางสถิติในการเลือกคณะที่เหมาะสมกับความสามารถทางการศึกษา ของนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาพร อัมไพรวรรณ . 2525. "การใช้วิธีทางสถิติในการเลือกคณะที่เหมาะสมกับความสามารถทางการศึกษา ของนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาพร อัมไพรวรรณ . "การใช้วิธีทางสถิติในการเลือกคณะที่เหมาะสมกับความสามารถทางการศึกษา ของนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
อาพร อัมไพรวรรณ . การใช้วิธีทางสถิติในการเลือกคณะที่เหมาะสมกับความสามารถทางการศึกษา ของนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.