ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบอิงปริเขต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบอิงปริเขต
นักวิจัย : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
คำค้น : ข้อสอบ -- ความตรง , ข้อสอบ -- ความเที่ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 1,3(ก.ย.-ธ.ค. 2529),18-35 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สัมมนาระดับชาติ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อระบบการติดตามปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา (ครั้งที่ 4 : 2527 : ชลบุรี)

บรรณานุกรม :
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . (2529). การทดสอบอิงปริเขต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . 2529. "การทดสอบอิงปริเขต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . "การทดสอบอิงปริเขต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . การทดสอบอิงปริเขต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.