ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย
นักวิจัย : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
คำค้น : การวิเคราะห์อภิมาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 1,2(พ.ค.-ส.ค. 2529),16-23 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22798
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม . (2529). การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม . 2529. "การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม . "การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม . การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.