ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยสังคมศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยสังคมศาสตร์
นักวิจัย : อุทัย ดุลยเกษม
คำค้น : สังคมศาสตร์ -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. ฉบับพิเศษ (ก.ค. 2533),11-19 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัย ดุลยเกษม . (2533). การวิจัยสังคมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดุลยเกษม . 2533. "การวิจัยสังคมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดุลยเกษม . "การวิจัยสังคมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
อุทัย ดุลยเกษม . การวิจัยสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.