ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81564
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . (2547). คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . 2547. "คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . "คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.