ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
นักวิจัย : สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร , สุชาดา ไชยสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ . (2547). การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ . 2547. "การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ . "การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ . การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.