ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะการผลิตและการตลาดของสารกาแฟในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะการผลิตและการตลาดของสารกาแฟในประเทศไทย
นักวิจัย : เสาวภา ชัยมุสิก
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , นงนิตย์ ศิริโภคากิจ , วิม ทยาพัชร
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2524

บรรณานุกรม :
เสาวภา ชัยมุสิก . (2524). การศึกษาสภาวะการผลิตและการตลาดของสารกาแฟในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวภา ชัยมุสิก . 2524. "การศึกษาสภาวะการผลิตและการตลาดของสารกาแฟในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวภา ชัยมุสิก . "การศึกษาสภาวะการผลิตและการตลาดของสารกาแฟในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
เสาวภา ชัยมุสิก . การศึกษาสภาวะการผลิตและการตลาดของสารกาแฟในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.