ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องเครื่องปั้นดินเผาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องเครื่องปั้นดินเผาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
นักวิจัย : สุมนต์ ภู่พงษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรัตน์ พิญชไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
สุมนต์ ภู่พงษา . (2524). การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องเครื่องปั้นดินเผาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมนต์ ภู่พงษา . 2524. "การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องเครื่องปั้นดินเผาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมนต์ ภู่พงษา . "การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องเครื่องปั้นดินเผาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สุมนต์ ภู่พงษา . การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เรื่องเครื่องปั้นดินเผาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.