ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทยที่ง่ายต่อการฝึกเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทยที่ง่ายต่อการฝึกเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักวิจัย : สมควร ทัศนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พูนสุข บุญย์สวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665401 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

บรรณานุกรม :
สมควร ทัศนะ . (2529). การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทยที่ง่ายต่อการฝึกเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมควร ทัศนะ . 2529. "การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทยที่ง่ายต่อการฝึกเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมควร ทัศนะ . "การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทยที่ง่ายต่อการฝึกเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สมควร ทัศนะ . การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทยที่ง่ายต่อการฝึกเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.