ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , จรัญ บุญกาญจน์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/81440
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , จรัญ บุญกาญจน์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ . (2545). การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , จรัญ บุญกาญจน์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ . 2545. "การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , จรัญ บุญกาญจน์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ . "การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี , สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ , จรัญ บุญกาญจน์ , อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ . การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.