ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเจรจาการค้าบริการใน WTO

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเจรจาการค้าบริการใน WTO
นักวิจัย : พิมพ์ชนก วอนขอพร
คำค้น : การค้าบริการ , องค์การการค้าโลก
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : เอกสารวิชาการหมายเลข 21 โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ชนก วอนขอพร . (2551). การเจรจาการค้าบริการใน WTO.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิมพ์ชนก วอนขอพร . 2551. "การเจรจาการค้าบริการใน WTO".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิมพ์ชนก วอนขอพร . "การเจรจาการค้าบริการใน WTO."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
พิมพ์ชนก วอนขอพร . การเจรจาการค้าบริการใน WTO. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.